Farmakonomforeningen
Tak niður sum PDF

VELKOMMEN

Farmakonomforeningen samarbejder med Tryggingarfelagið LÍV i forbindelse med forsikring og pension til sine medlemmer på Færøerne.

Pensionsaftalen er obligatorisk for overenskomstansatte farmakonomer og elever.

Optagelse i ordningen starter ved ansættelsen og forudsætter fuld erhvervsevne.

Forsikringsperioden er som udgangspunkt frem til det fyldte 67. år

Overenskomstansatte medlemmer, der via dispensation fra TAKS ikke er omfattet af den færøske pensionslovgivning, er ikke omfattet af aftalen.

GRUPPELIV

Forsikringsdelen er etableret som gruppelivsforsikring med ydelser

• ved dødsfald

• ved kritisk sygdom

• ved erhvervsevnetab

Forsikringsperioden er frem til det fyldte 67. år.

Udbetales skattefrit.

Undtagelse: Lærlinge er ikki omfattet af gruppelivsforsikring i læretiden. Pensionsbidraget indbetales alene til

pensionsopsparing med ret til præmiefritagelse.

BEGUNSTIGELSE

Ved død inden det fyldte 67. år udbetales forsikringssummen ifølge begunstigelse.

Der udbetales til "nærmeste pårørende", såfremt anden skriftlig aftale med LÍV ikke foreligger.

Ved “nærmeste pårørende forstås først ægtefælle, dernæst børn, dernæst arvinger ifølge testamente/arvelovgivningen.

Ønskes forsikringssummen udbetalt til andre end "nærmeste pårørende" f.eks. samlever, skal dette skriftligt meddeles LÍV.

Formularen til ændring af begunstigelse finder du liv.fo/tilskilan

Det færøske navn for begunstigelse er "Tilskilan"

Tryggingar

DØDSFALD

Der udbetales til den/de begunstigede der er registreret hos LÍV.

Forsikringen er gældende under arbejde og i fritiden. Der udbetales uden hensyn til om dødsfaldet skyldes sygdom eller ulykkestilfælde.

Forsikringssummen udbetales som engangsbeløb.

Børn under 24 år:

Udover forsikringssummen ved død, udbetales der en månedlig ydelse til samtlige børn frem til det fyldte 24 år.

KRITISK SYGDOM

Forsikringssummen udbetales såfremt

• du eller

børn under 18 ár

bliver ramt af en kritisk sygdom.

Forsikringssummen udbetales som engangsbeløb.

Nærmere regler og listen over dækkede diagnoser er at finde i LÍV's forsikringsbetingelser.

ERHVERVSEVNETAB

Nedsættes erhvervsevnen med 2/3 eller mere, ydes der efter 3 måneders karensperiode præmiefritagelse.

LÍV overtager indbetaling af bidraget så længe, der ydes præmiefritagelse, om nødvendigt frem til det fyldte 67. år eller til forsikredes død forinden.

2/3 erhvervsevnetab

Månedlig ydelse efter 3 mdr. erhvervsudygtighed.

Varigt 2/3 erhvervsevnetab

Invalidesum udbetales som engangsbeløb

Dødsfald
Skattefri udbetaling
18-49 år
kr. 800.000
50-59 år
kr. 700.000
60-67 år
kr. 600.000
Børn u/24 år mdr. ydelse
kr. 1.000
Kritisk Sygdom
Skattefri udbetaling
Medlem
kr. 150.000
Børn u/18 år
kr. 150.000
Erhvervsevnetab
Skattefri udbetaling
Månedlig ydelse
kr. 5.000
Der ydes præmiefritagelse
Invalidesum
kr. 200.000
Innlit

Kundeportal

På vores hjemmeside www.liv.fo finder du kundeportalen "MÍTT LÍV". Her får du bl.a. indblik i din opsparing, personlige forsikringer, gruppelivsforsikring, indbetalinger samt teknisk opgørelse.

Du kan logge på portalen med det færøske log-in Samleikin.

Hvis du ikke har Samleikin, er du velkommen til at kontakte LÍV.

LÍV Pension

Nu kan du vælge den risikoprofil du ønsker. Men det er vigtigt at du ved, jo mere risikovillig du er, større bliver afkastet, men dertil bliver risikoen også større.

Opsparingen bliver sat i værdipapirer og forrentes med markedsrente. LÍV fungerer med en livlig ordning, dette betyder at alle investeringer bliver lavet i forhold til hvor langt der er tilbage til din pensionsalder.
Rådgivningen hos LÍV er, at alt efter hvilken risikoprofil du vælger så skal den risiko minimerest nærmere du kommer til pensionsalderen.

Vi har mange erfaringer og kan rådføre dig i alle pensionsspørgsmål.

 

Se mere om risikoprofilerne  liv.fo/uppsparing

 

Ráðgeving
Tú ert altíð vælkomin at seta teg í samband við okkum á LÍV.

P/F Tryggingarfelagið LÍV
Kopargøta 1
Postboks 206
110 Tórshavn

Tlf. 31 11 11
liv@liv.fo
www.liv.fo

Skrivstovutíðir:
Mánadag-hósdag: 10.00-16.00
Fríggjadag: 10.00-15.00